• darkblurbg
  • darkblurbg

Hoofdpunten betreffende betaling

Na ontvangst van uw boeking (telefonisch of per e-mail) sturen wij u een boekingsbevestiging en factuur.
In deze boekingsbevestiging vragen wij u om een aanbetaling te doen van 25% van het totale boekingsbedrag. Deze aanbetaling dient binnen 10 dagen te worden voldaan.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomstdatum te worden voldaan.
Bij boekingen gemaakt korter dan 30 dagen voor de aankomstdatum, dient het totale boekingsbedrag binnen 10 dagen te worden voldaan.

Boekingsvoorwaarden in detail

Verantwoordelijk
Norak Active AB, www.sifferbostugby.se, org.nr. 556776-2702.
Gimmenvägen 1
785 63 Sifferbo
Tel +46 243 230389

Boeking en boekingsbevestiging
• u krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van uw boeking,
• u zult op de hoogte worden gehouden van alle belangrijke veranderingen betreffende uw boeking,
• het huis is voor u beschikbaar vanaf 15:00 uur op de afgesproken aankomstdag tot 11:00 uur op de vertrekdag, indien niets anders is afgesproken.

Bindende boeking
Zowel u als wij zijn gebonden aan de huurafspraak zodra wij uw boeking hebben bevestigd en u de aanbetaling (of het gehele boekingsbedrag) heeft voldaan.

Betaling
Indien u meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum boekt, is de aanbetaling 25% van het boekingsbedrag.
De aanbetaling moet binnen 10 dagen, nadat wij u de boekingsbevestiging hebben gestuurd, te zijn voldaan.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de afgesproken aankomstdag te worden voldaan.
Indien u minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum boekt, moet het gehele boekingsbedrag binnen 10 dagen worden voldaan.
Het gehele boekingsbedrag dient altijd te zijn voldaan vóór de aankomstdatum.

Te laat of niet betalen
Indien wij uw betaling niet op tijd hebben ontvangen, zijn wij gerechtigd om uw boeking te annuleren, maar eerst zullen wij u een herinnering sturen.
Indien u in gebreke blijft met betrekking tot de betaling wordt dit als een annulering van uw kant beschouwd en gelden de hieronder genoemde annuleringsregels.

Annuleren
Annuleringen worden alleen schriftelijk geaccepteerd. Wij accepteren geen annuleringen die door iemand anders dan uzelf wordt gedaan. Wij verplichten ons om uw annulering schriftelijk te bevestigen.

Annuleringskosten
Bij annulering tot 4 weken voor de afgesproken aankomstdatum: u hoeft niet meer te betalen dan de aanbetaling van 25% van het boekingsbedrag.
Bij annulering later dan 4 weken voor de afgesproken aankomstdatum: u dient 50% van het boekingsbedrag te betalen. Indien u reeds meer hebt betaald dan wat u schuldig bent, krijgt u het verschil terug.
Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken aankomstdatum: u dient 100% van het boekingsbedrag te betalen.

Annuleringsverzekering
Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering dient u gelijktijdig met de boeking af te sluiten. Bij annulering wordt de annuleringsverzekeringspremie niet terugbetaald.

Rechten
Indien wij niet in staat zijn om het huisje in de beloofde staat of op de juiste tijdstip te leveren en u ook geen ander huisje te kunnen aanbieden dat zo weinig mogelijk verschilt van het geboekte huisje, heeft u recht om de boeking op te zeggen. U krijgt dan al het reeds betaalde geld terug, met aftrek van die delen van de boeking waarvan u evt. al gebruik van heeft gemaakt.
In plaats van de boeking op te zeggen kunt u ons ook vragen om de huurprijs te verlagen. Indien u klachten heeft, dient u zich zo spoedig mogelijk, liefst binnen 2 dagen vanaf aankomstdag, tot ons te wenden.
Gebreken, die zijn ontstaan tijdens uw verblijf, dient u per omgaande te melden, om ons gelegenheid te geven deze gebreken te herstellen. U kunt ons niet verplichten tot reparatie van gebreken ontstaan aan bijv. TV, afwas- of wasmachine tijdens uw verblijf.
U heeft het recht om in plaats van u zelf iemand anders van het geboekte gebruik te laten maken en wij zullen deze persoon toestaan indien er geen speciale redenen zijn om te weigeren. U dient in dat geval ons in te lichten vóór aankomstdag.

Plichten
U dient zorgvuldig om te gaan met het huisje en de geldende huisregels, aanwijzingen en voorschriften op te volgen. U bent persoonlijk aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan het huisje en de inventaris, door uw eigen schuld of iemand uit uw gezelschap.
Het huisje mag nergens anders voor worden gebruikt dan is afgesproken tijdens de boeking (normale vrijetijdsdoeleinden) en u mag niet meer mensen laten overnachten in het huisje of op het terrein dan wat is opgegeven tijdens de boeking.
U dient het huisje schoon te maken voor vertrek (voor zover niets anders is overeengekomen). Indien dit niet is uitgevoerd, wordt het huisje op uw kosten schoongemaakt.
Bij verlies van de sleutel(s) wordt er bij u 500 SEK in rekening gebracht.

Force majeure
Zowel u als wij hebben het recht om de huurafspraak op te zeggen als het huisje niet geleverd kan worden door oorlogshandelingen, natuurrampen, stakingen, langdurige onderbreking van water- en elektriciteitslevering, brand of andere gelijksoortige grote voorvallen, die zowel u als wij niet hebben kunnen voorzien of voorkomen.
In dat geval zijn wij verplicht om u zo spoedig mogelijk het reeds door u betaalde terug te betalen met aftrek van genoten gebruik van het huisje.

Twist
Neem direct contact met ons op als u eventuele klachten heeft. Hou er rekening mee, dat uw mogelijkheden om recht te krijgen kan verminderen, indien u te lang wacht met het indienen van uw klacht. Indien wij niet met elkaar overeen komen, kunt u zich wenden tot: de “Allmänna Reklamationsnämnden” (de nationale orgaan voor consumentenklachten) die bestaat uit een onpartijdige voorzitter en een aantal vertegenwoordigers van reisorganisaties en consumenten.
Het adres is: Box 174, S-101 23 Stockholm, Sweden. (www.arn.se)