• darkblurbg
 • darkblurbg

Sifferbo Stugby (Gagnef) och området i Dalarna har kanske landets mest variende arena för upplevelser.
Du kan som turist njuta av naturen och landskapet med de djupa skogar, porlande vatten, forsande älvarna, spännande vildmarken, lugna stigar, inbjudande ängar, den genuina åkerbygden och ett fantastikt rikt djurliv och växtliv.
Här finns många möjligheter för aktiviteter och intressant kultur att sysselsätta sig med.

Gagnef har 20-talet naturreservat vittnar om också älvar som rinner som blå trådar genom den bygd.
De många fäbodarna med sina rika ängsmarker är intressanta oaser i den annars dominerande barrskogen.
Mäktiga forsar och orörda sjöar bidrar till en naturlig helhetsupplevelse.

I denna fantastiska natur kan du göra vackra vandringar, från körtare och längre vandringar till turer i flera dagar.
Vi har utvecklat några vandringsturer och cykelturer av olika längd för våra gäster.

Och för dig som gillar bär- och svamplockning är Sifferbo Stugby verkligen rätt ställe att kombinera vandringsturen med att plocka bär eller svamp. I augusti till oktober finns det många hjortron, blåbär, lingon och kantareller.

 

Sommar intryck

Videon nedan ger ett intryck av det vackra naturreservatet Änjansdalen, bakom vår stugby.

 

Naturreservat i Gagnef

Två vackra naturreservat nära vår stugby.

 • Änjansdalen
  Ligger bredvid vår stugby och är väldigt speciellt. Änjansdalen har skapats av tid och vatten.
  Ån som rinner genom dalen har genom årtusenden grävt sig ner genom det finkorniga material som avlagrats när inlandsisen smälte. En vandringsled på ca 3 km tar dig ner till dalen och ravinsystemet. Utmed leden finns information om floran, den geologiska utvecklingen i dalen och kulturlandskapet.
  Slogboden med grillplats står på en åskulle som bildats vid inlandsisens avsmältning.

  Klimatet i Änjansdalen är ett så kallat lokalklimat. Området ligger skyddat med ständigt hög luftfuktighet, vindstilla och med vegetationen som skuggar i form av bland annat stora trädkronor. Det klimatet gynnar många växter, djur och fåglar.
  Här växer bland annat den inte alltför vanliga ormbunksarten strutbräken. Det är en otrolig känsla att vandra genom det meterhöga bestånden. En viss flora trivs i den skuggiga parkmiljön, som bland annat, desmeknopp och gullpudra.
  Den skuggiga miljön bidrar också till ett rikt fågelliv. Här finns bland annat, lövsångare, härmsångare, grönsångare, ärtsångare, svarthätta samt stenknäck som häckar sedan många år tillbaka.

 • Djurmo Klack
  Djurmo Klack är 358 meter över havet. Uppe på toppen ligger två gravrösen, det största är mer än tio meter i diameter.
  Flera sägner berättar om trollen som bodde i uvhålet, som man ser från riksvägen. Grottan är länets största som har bildats av frostvittring. Berget var i äldre tider ett betydelsefullt vårdkasberg. Djurmo klack har även en artrik flora av det slag som är typiskt för så kallade sydväxtberg. Bergbranten utnyttjas som häckningsplats för olika fågelarter.
  På toppen har man en fantastisk utsikt över omgivningarna och Dalälven. Det finns en informationstavla som visar alla ställen av omgivningen, en slogbod med bord och bänkar och grillplats.
  Oxberget är ett berg från vilket man har en mycket bred syn på omgivningen. Från toppen kan du även se vår stugby.
  I detta naturreservat finns markerade vandringsleder.